IZEJVIELAS

Iepērkam sekojošus cietās plastmasas veidus:

HDPE TARA

Pārstrādei derīgie materiāli: HDPE kannas, pudeles, mucas, caurules un baltie konteineri (ar maksimālo pieļaujamo piemaisījumu daudzumu – 4%).

Pārstrādei nederīgie materiāli:

  • PET un ķīmiskā PET pudeles
  • Īpaši netīras pudeles/kannas u.c. tara
  • HDPE mucas/kannas ar agresīvo ķīmiju atlikumiem (jābūt izmazgātām)
  • Ar citu polimēru piemaisījumu
  • HDPE mucas/kannas ar metāla daļiņām
  • Destruktīvas HDPE kannas/pudeles

HDPE ATKRITUMU KONTEINERI

Iepērkam konteinerus bez riteņiem un metāla detaļām.

HDPE KASTES

Iepērkam HDPE kastes vaļējā vai presētā veidā.