PRODUKCJA

Wysoka jakość produktów GRINDPLAST jest osiągana poprzez ścisłe przestrzeganie wymagań jakościowych surowców oraz dokładne ręczne sortowanie surowców przed recyklingiem. Proces technologiczny recyklingu jest stale nadzorowany i kontrolowany przez wykwalifikowany personel techniczny.

EKSTRUDOWANE PŁATKI HDPE

Ekstrudowane płatki HDPE produkowane są z umytych i przemielonych kanistrów i butelek z twardego plastiku (HDPE). Materiał jest wykorzystywany jako surowiec do procesu wytłaczania polimerów.

PŁATKI HDPE DO FORMOWANIA WTRYSKOWEGO

Płatki do formowania wtryskowego HDPE są produkowane z zmielonych pojemników i skrzynek HDPE. Wysokiej jakości, jednorodny materiał, stosowany jako surowiec do formowania różnych detali i innych produktów z tworzyw sztucznych. Dostępne kolory: kolorowy i zielony.

EKSTRUDOWANY GRANULAT HDPE

Ekstrudowany granulat HDPE jest produkowany z przemielonych kanistrów i butelek HDPE. Materiał jest wykorzystywany jako surowiec do wytłaczania różnych detali i innych produktów z tworzyw sztucznych.